KTB

Panel Techniczny

Systemy zasysające w chłodniach i trudnych warunkach pracy

Czym jest chłodnia?

Chłodnia jest to obiekt służący do przechowywania towarów w niskich temperaturach w
celu zachowania ich jakości do czasu wykorzystania.
– Chłodnie +10°C -5°C
– Mroźnie -5°C -20°C
– Mroźnie głębokiego mrożenia poniżej -20°C

Elementy oceny ryzyka polis OC

– rodzaj i konstrukcja komór – adekwatność warunków do przechowywanego towaru – instalacja chłodnicza, sprawność i zabezpieczenia (np. przedskażeniem amoniakiem) – zabezpieczenia przeciwpożarowe – sposób składowania – sposób zapewnienia i kontroli atmosfery – procedury sanitarne Całość prezentacji poniżej: